Chia sẻ:

Phân tích kỹ thuật – Phần 7: Chỉ số MACD

MACD (Moving Average Convergence Divergence) là chỉ số trung bình động hội tụ phân kỳ, được sử dụng để xác định xu hướng giá. MACD được xác định bằng độ chênh lệch của hai đường trung bình động (EMA) 12 ngày và 26 ngày. 

 

MACD = EMA(12) – EMA(26) 

 

Trong đó: EMA(12) VÀ EMA(26) là giá trị trung bình động của chu kỳ 12 ngày và 26 ngày. 

 

Chỉ báo MACD bao gồm 4 đường sau: 

 • Đường MACD: công thức tính như trên 
 • Đường Signal: Là đường trung bình động EMA(9) của MACD.  
 • Histogram = Đường MACD – đường Signal, là biểu đồ thể hiện sự phân kỳ và hội tụ của MACD và Signal. 
 • Đường Zero: là đường tham chiếu giúp nhà đầu tư đánh giá xu hướng mạnh/yếu của thị trường. 

 

 

Sử dụng MACD để xác định tín hiệu giao dịch 

Cũng như các chỉ báo kỹ thuật khác, việc sử dụng MACD trong giao dịch cũng không tránh khỏi sự ảnh hưởng của “độ trễ” của giá. Vậy nên, để giao dịch một cách hiệu quả nhất, các nhà đầu tư nên kết hợp thêm một số chỉ báo khác và các yếu tố về vĩ mô, dòng tiền cũng như yếu tố cơ bản của doanh nghiệp. 

 • Khi đường MACD cắt đường Zero: 
  • MACD cắt lên đường Zero: xu hướng tăng, cho tín hiệu mua 
  • MACD cắt xuống Zero: xu hướng giảm cho tín hiệu bán 
 • Khi đường MACD cắt đường Signal: 
  • Khi đường MACD cắt lên đường Signal và đi từ dưới lên trên đường Zero: xu hướng tăng, cho tín hiệu mua. 
  • Khi đường MACD cắt xuống đường Signal và có xu hướng đi xuống đường Zero: xu hướng giảm, cho tín hiệu bán 
 • Nhận biết xu hướng thị trường bằng cách sử dụng biểu đồ Histogram:
  • Đường Histogram đo khoảng cách giữa MACD và đường Signal và được thể hiện bằng các cột nằm trên hoặc dưới đường Zero.
  • Khi Histogram chuyển từ vùng âm (-) sang dương (+): xu hướng tăng, cho tín hiệu mua. 
  • Khi Histogram chuyển từ vùng dương (+) sang âm (-): xu hướng giảm, cho tín hiệu bán. 
 • Khi cả 3 tín hiệu trên đồng thời xảy ra sẽ cho tín hiệu mua/bán tin cậy hơn

 

Dự báo xu hướng đảo chiều của giá dựa vào MACD phân kỳ 
 • Xu hướng giá giảm đang yếu dần và sắp đảo chiều tăng khi: 
  • Giá: đáy sau thấp hơn đáy trước 
  • MACD: đáy sau cao hơn đáy trước 
 • Ngược lại, xu hướng giá tăng đang yếu dần và sắp đảo chiều giảm khi: 
  • Giá: đỉnh sau cao hơn đỉnh trước 
  • MACD: đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước 
 • Lưu ý không nên áp dụng MACD phân kỳ khi thị trường đang ở trạng thái đi ngang (sideway) 

 

 

Series các bài viết Phân tích kỹ thuật

 

Phần 1: Phân tích kỹ thuật là gì
Phần 2: Lựa chọn khung thời gian phù hợp với chiến lược đầu tư
Phần 3: Ngưỡng hỗ trợ, kháng cự
Phần 4: Đường và kênh xu hướng
Phần 5: Đường trung bình động (MA)
Phần 6: Bollinger Band

 

Huấn luyện viên đầu tư ABS 

Follow page ABS để tiếp tục nhận được các bài viết kiến thức đầu tư:  Tại đây 

Link tải App ABS Invest với đầy đủ bộ công cụ hỗ trợ đầu tư: Tại đây