Với mục tiêu đa dạng hóa các sản phẩm cho vay giao dịch ký quỹ nhằm hỗ trợ khách hàng gia tăng sức mua, nắm bắt các cơ hội giao dịch trên thị trường, tối ưu hóa lợi nhuận trong thời gian ngắn nhất. ABS đã và đang cung cấp những sản phẩm cho vay giao dịch ký quỹ với nhiều đặc điểm nổi bật, linh hoạt và mang tính cạnh tranh cao như:

Cấp hạn mức vay lên đến 10 tỷ khi mở tài khoản chứng khoán qua hình thức eKYC
Nâng hạn mức margin miễn phí lên đến 35 tỷ đồng
Ứng trước tiền bán tự động
Hỗ trợ tiền bán chứng khoán về vào sáng ngày T+2
Danh mục cho vay đa dạng lên đến hơn 257 mã chứng khoán

BIỂU PHÍ MARGIN CỦA ABS THEO CÁC SẢN PHẨM KHÁC NHAU

CÁC DỊCH VỤ TIỆN ÍCH KHÁC CỦA ABS

DỊCH VỤ ỨNG TRƯỚC TIỀN BÁN

Là dịch vụ hỗ trợ vốn cho khách hàng, dựa trên tiền bán chứng khoán chờ về của khách hàng.

Khách hàng có thể dùng ngay số tiền ứng được (một phần hoặc toàn bộ) để giao dịch chứng khoán hoặc dùng vào các mục đích khác.

– Phí dịch vụ: 13%/năm

– Phí ứng trước tiền bán (UTTB): Phí UTTB = Số tiền UTTB * Lãi suất UTTB * Số ngày UTTB (số ngày chờ tiền bán chứng khoán về tài khoản)

 

Trong đó: Số ngày tính phí là khoảng thời gian thực tế từ khi thực hiện ứng đến khi tiền bán về tài khoản (kể cả thứ 7, chủ nhật, ngày lễ, nghỉ bù)

DỊCH VỤ RÚT TIỀN TRÊN SỨC MUA

  • Rút tiền trên sức mua là dịch vụ hỗ trợ chuyển số tiền khách hàng có thể dùng để mua chứng khoán trên tiểu khoản giao dịch ký quỹ (margin) về tài khoản tiền mặt hoặc tài khoản thanh toán tại ngân hàng của khách hàng chỉ với một vài thao tác đơn giản và hoàn toàn trực tuyến.
  • Khách hàng cần biết tính năng này để có thể linh hoạt được tài chính, chuyển đổi sức mua thành tiền, sử dụng tiền trên tài khoản chứng khoán một cách hiệu quả nhất, tối ưu hóa sử dụng tiền trên tài khoản chứng khoán.
  • Thời gian trung bình để hệ thống xử lý yêu cầu rút tiền trên sức mua về tài khoản ngân hàng của khách hàng là ~ 10 phút.
  • Miễn phí phí dịch vụ rút tiền trên sức mua

 

Xem hướng dẫn rút tiền trên sức mua tại App ABS Invest và iTrade tại đây

DỊCH VỤ RÚT CHỨNG KHOÁN TRÊN SỨC MUA

  • Khách hàng được rút chứng khoán tối đa bằng sức mua của tài khoản khi khách hàng có nhu cầu rút chứng khoán. Khách hàng có thể dùng ngay số chứng khoán vừa rút trên sức mua (một phần hoặc toàn bộ) để giao dịch chứng khoán hoặc dùng vào các mục đích khác.

 

  • Phí dịch vụ rút chứng khoán trên sức mua: Miễn phí

DỊCH VỤ MUA CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THÊM BẰNG SỨC MUA

  • Khách hàng có thể gia hạn/thanh lý tái ký khi khoản vay đến hạn trả nợ (Khi khách hàng chưa có tiền nộp/bán chứng khoán để trả nợ).
  • Phí gia hạn/thanh lý tái ký theo quy định của ABS trong từng thời kỳ

DỊCH VỤ MUA CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THÊM BẰNG SỨC MUA

  • Khách hàng có thể gia hạn/thanh lý tái ký khi khoản vay đến hạn trả nợ (Khi khách hàng chưa có tiền nộp/bán chứng khoán để trả nợ).
  • Phí gia hạn/thanh lý tái ký theo quy định của ABS trong từng thời kỳ