A - Research

CUNG CẤP GÓC NHÌN TRỰC QUAN 
VỀ TỪNG CỔ PHIẾU

Theo dõi thông tin
giao dịch và phân tích kỹ thuật cổ phiếu

Biểu đồ phân bổ khối lượng giao dịch và cung cầu

Thông tin chỉ báo về sự vận động xu hướng dòng tiền

Đa dạng đồ thị và khung thời gian
Thông tin giao dịch cập nhật liên tục
Bên mua hay bên bán đang chiếm ưu thế
Động thái của các nhà đầu tư lớn
So sánh tốc độ, dòng tiền giao dịch 
Dự báo khối lượng giao dịch trong phiên

ABS LIÊN TỤC RA MẮT NHỮNG TÍNH NĂNG, CÔNG CỤ MỚI
ĐỂ HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG ĐẦU TƯ HIỆU QUẢ NHẤT

Hiệu quả đầu tư

Bộ lọc cổ phiếu

Phân tích danh mục nâng cao

Báo cáo ngành 360

CÔNG CỤ PHÂN TÍCH 360
TRONG TẦM TAY

Quét mã QR Code
để trải nghiệm A-Research tại đây: