1900545496
VN-INDEX
HNX-INDEX
VN30-INDEX
HN30-INDEX

Giao dịch trực tuyến

Tin tức

Lợi nhuận ngân hàng khả quan là tín hiệu đáng mừng

Lợi nhuận ngân hàng khả quan là tín hiệu đáng mừng

Theo các chuyên gia, ngân hàng được xem là huyết mạch của nền kinh tế, ở tầm vĩ mô, khi hoạt động ngân hàng ổn định, lợi nhuận khả quan thì sẽ tạo nền tảng vững chắc để ngân hàng hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, góp phần ổn định vĩ mô. Đây sẽ là một trong những tiêu chí quan trọng để duy trì và nâng hạng tín nhiệm quốc gia, gia tăng niềm tin của nhà đầu tư trong và ngoài nước, từ đó thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.

1900545496