Chia sẻ:

Hướng dẫn rút tiền trên sức mua (trên ABS Invest và iTrade)

Rút tiền trên sức mua là dịch vụ hỗ trợ chuyển số tiền khách hàng có thể dùng để mua chứng khoán trên tiểu khoản giao dịch ký quỹ (margin) về tài khoản ngân hàng của khách hàng chỉ với một vài thao tác đơn giản và hoàn toàn trực tuyến.

Khách hàng cần biết tính năng này để có thể linh hoạt được tài chính, chuyển đổi sức mua thành tiền, sử dụng tiền trên tài khoản chứng khoán một cách hiệu quả nhất, tối ưu hóa sử dụng tiền trên tài khoản chứng khoán.

Thời gian trung bình để hệ thống xử lý yêu cầu rút tiền trên sức mua về tài khoản ngân hàng của khách hàng là ~ 10 phút.

Chuyển tiền nội bộ

1. Đăng nhập vào ABS INVEST và đi đến chức năng chuyển tiền ngay tại Trang chủ.

2. Chọn chuyển tiền nội bộ để chuyển tiền giữa các tiểu khoản.
3. Chọn chuyển từ tiểu khoản Margin sang tiểu khoản Thường để thực hiện yêu cầu rút sức mua

4. Nhấn nút xác nhận để thực hiện chuyển tiền nội bộ

* Lưu ý:
  • Số tiền rút tối đa: dựa trên toàn bộ sức mua của tài khoản, bao gồm cả tiền mặt và sức mua từ tài sản đảm bảo.
  • Số tiền rút trên tiền dương là số tiền tối đa khách hàng rút từ tiền mặt (hông bao gồm sử dụng sức mua của tài sản đảm bảo).
  • Khi thực hiện rút tiền trên tài sản đảm bảo tỉ lệ sẽ có cảnh báo cho khách hàng.

HƯỚNG DẪN RÚT TIỀN TRÊN SỨC MUA TRÊN ITRADE


Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản

Quý Khách hàng truy cập vào link sau: https://itrade.abs.vn

Đăng nhập:

  • User: 018CXXXXXX
  • Mật khẩu: xxxxxx

Tại Tab Tiểu khoản”, Quý khách hàng vui lòng chọn tiểu khoản đuôi “M” là tiểu khoản sử dụng dịch vụ giao dịch ký quỹ để thực hiện yêu cầu rút sức mua.

VD: Tài khoản 018C123456 sẽ có tiểu khoản sử dụng giao dịch ký quỹ là 018C123456M

 

 

Bước 2: Kiểm tra thông tin sức mua tối đa được rút của Tiểu khoản giao dịch ký quỹ (đuôi M).

Tại Tab Tài khoảnchọn mục Tóm tắt thông tin tài khoản để kiểm tra Sức mua ban đầuđược rút.

 

 

 

Trong đó, sức mua được rút là số tiền ghi nhận tại Sức mua ban đầucủa Tiểu khoản giao dịch ký quỹ (đuôi M)

 

 

 

Bước 3: Thực hiện chuyển tiền

Kích chuột vào Tab Tiện íchvà chọn mục Chuyển tiềnđể thực hiện rút tiền bằng sức mua, trong đó:

.  • Số tiểu khoản chuyển tiền là số tiểu khoản 018CXXXXXXM (tiểu khoản sử dụng sản phẩm giao dịch ký quỹ)
  • Số tiểu khoản nhận 018CXXXXXXC (tiểu khoản tiền mặt)
  • Nhập số tiền chuyển (trong đó, số tiền chuyển phải ≤ sức mua ban đầu của tiểu khoản
 
 

=> Ấn Chấp nhậnđể thực hiện chuyển tiền

Sau khi chấp thuận chuyển tiền, màn hình hiện lên Xác nhận thông tin chuyển tiền, Quý khách hàng vui lòng nhập pin” của tiểu khoản và tiếp tục ấn Chấp nhậnđể hoàn tất giao dịch chuyển tiền.

 

Bước 4: Theo dõi trạng thái của giao dịch chuyển tiền

Sau khi thực hiện yêu cầu chuyển tiền, tại màn hình Lịch sử chuyển tiềnsẽ hiện trạng thái của yêu cầu chuyển tiền sang Chờ phê duyệt. Hệ thống của ABS sẽ kiểm tra điều kiện rút tiền và Từ chối hoặc Phê duyệtyêu cầu chuyển tiền của Quý khách hàng theo quy định của ABS trong từng thời kỳ.

Kết thúc giao dịch (đối với các yêu cầu chuyển tiền ở trạng thái được phê duyệt), số tiền rút sẽ được chuyển đến tiểu khoản chứng khoán đuôi C của Quý khách hàng.