Chia sẻ:

Phân tích kỹ thuật – Phần 6: Bollinger Band

Bollinger bands là chỉ báo kết hợp giữa đường trung bình động MA và 2 đường độ lệch chuẩn. Giữa dải bollinger trên và đường bollinger dưới là phạm vi hoạt động của đường giá, khi đường giá di chuyển ra khỏi bollinger bands thường sẽ có xu hướng quay trở lại. 

Chỉ báo này bao gồm 3 đường 

  • Đường trung bình giá, nằm giữa, thông thường là 20 phiên giao dịch
  • Dải bollinger trên: đường trung bình giá + 2 độ lệnh chuẩn giữa giá và đường trung bình
  • Dải bollinger dưới: đường trung bình giá – 2 độ lệnh chuẩn giữa giá và đường trung bình 

Độ lệch chuẩn là một phép đo toán học của việc các con số trong một nhóm lệch bao nhiêu so với mức trung bình của nhóm số đó, và các con số ở đây chính là giá cả. Sử dụng độ lệch chuẩn đảm bảo các đường bollinger sẽ đáp ứng nhanh với các biến động giá và phản hồi độ bất ổn định cao hay thấp. Giá tăng hoặc giảm đột ngột sẽ tạo thành dải bollinger rộng, ngược lại khi giá đi ngang thì sẽ tạo thành dải bollinger hẹp. 

Giao dịch trong kênh giá của dải bollinger bands 

Khi thị trường đi ngang và tích lũy, nhà đầu tư có thể sử dụng dải trên của bolliger bands là ngưỡng kháng cự và dải dưới là ngưỡng hỗ trợ, từ đó ta có tín hiệu như bên dưới.  

  • Tín hiệu mua: tín hiệu mua được hình thành khi đường giá đi xuống và chạm dải Bollinger dưới rồi quay trở lại trong dải.  
  • Tín hiệu bán: tín hiệu bán được hình thành khi đường giá đi lên và chạm dải Bollinger trên rồi quay trở lại trong dải. 

Nhà đầu tư cần lưu ý, nếu giá vượt ra ngoài dải bollinger bands, tiếp tục nằm ngoài dải bollinger band mở rộng hơn thì thì xu thế tăng hoặc giảm giá hiện tại sẽ tiếp tục. 

Nhà đầu tư nên kết hợp tín hiệu của Bollinger bands với các chỉ báo khác hay mô hình đảo chiều của giá (hai đỉnh, hai đáy, vai đầu vai…) để xác định tín hiệu mua/bán tin cậy hơn. 

Series các bài viết Phân tích kỹ thuật

 

Phần 1: Phân tích kỹ thuật là gì
Phần 2: Lựa chọn khung thời gian phù hợp với chiến lược đầu tư
Phần 3: Ngưỡng hỗ trợ, kháng cự
Phần 4: Đường và kênh xu hướng
Phần 5: Đường trung bình động (MA)

 

 

 

Huấn luyện viên đầu tư ABS 

Follow page ABS để tiếp tục nhận được các bài viết kiến thức đầu tư:  Tại đây 

Link tải App ABS Invest với đầy đủ bộ công cụ hỗ trợ đầu tư: Tại đây