Chia sẻ:

Phân tích kỹ thuật – Phần 5: Đường trung bình động (MA)

Đường trung bình động (Moving average – MA) giản đơn là làm mượt giá theo thời gian. Trung bình động tại một thời điểm là giá trị trung bình của giá trong một giai đoạn tính đến thời điểm đó. Đường trung bình động là kim chỉ nam xác định xu thế đi lên hay đi xuống của giá giúp nhà đầu tư. 

Ở đây có hai yếu tố cần phải hiểu là trung bình và động. 

 • Trung bình: có nghĩa rằng, một điểm trên đường MA là một mức giá trung bình của chứng khoán tại một thời điểm. Cụ thể như sau: 
 • Một điểm trên đường MA = Tổng các mức giá của chứng khoán trong n khoảng thời gian gần nhất / n 
 • Ví dụ, lấy các mức giá của chứng khoán trong 20 ngày gần nhất và chia cho 20 ta sẽ có kết quả là giá trung bình của chứng khoán trong vòng 20 ngày qua. Đây chính là một MA 20 ngày của chứng khoán đó. Nhiều mức giá trung bình đó tạo thành một dãy liên tục gọi là đường MA. 
 • Động: được hiểu là do n mức giá chứng khoán luôn biến đổi nên các mức giá trung bình cũng biến đổi theo làm cho đường trung bình  luôn di chuyển (hay còn gọi là di động) theo các mức giá. 

 

Ý nghĩa của đường trung bình động 

 

Vì đường trung bình MA là giá trung bình của chứng khoán n ngày (ví dụ 30 ngày) qua nên nó đại diện cho sự đồng thuận của các nhà đầu tư mong đợi trong 30 ngày gần nhất. Do đó, nếu giá chứng khoán nằm trên đường trung bình MA của nó có nghĩa là kỳ vọng hiện tại của các nhà đầu tư (tức mức giá hiện tại) cao hơn so với kỳ vọng trung bình của họ trong 30 ngày qua, và các nhà đầu tư đang trở nên lạc quan hơn về giá chứng khoán dẫn đến khả năng giá chứng khoán sẽ tăng. 

Ngược lại, nếu giá ngày hôm nay là dưới điểm trung bình động của nó cho thấy rằng kỳ vọng hiện tại của các nhà đầu tư là dưới mức mong đợi trung bình của họ trong vòng 30 ngày qua, và điều đó có nghĩa là họ đang bi quan hơn về giá chứng khoán dẫn đến khả năng giá chứng khoán sẽ giảm. 

 

Các đường trung bình động thường được sử dụng 

 • Ngắn hạn: MA(9), MA(20)
 • Trung hạn: MA(30), MA(50) 
 • Dài hạn: MA(100), MA(200) 

 

 

 

Dựa vào giá và đường trung bình động để xác định xu hướng 

 • Xu hướng giảm: đường trung bình có độ dốc xuống và đường giá hiện tại đang ở dưới đường trung bình 
 • Xu hướng tăng: đường trung bình có độ dốc lên và đường giá hiện tại đang ở trên đường trung bình 
 • Không rõ xu hướng: giá biến động liên tục quanh đường trung bình động 

Dựa vào 2 đường trung bình để xác định tín hiệu mua bán 

 • Tín hiệu mua: đường trung bình ngắn hạn (VD: 9 ngày) cắt đường trung bình dài hạn (vd 20 ngày) từ dưới lên. Ví dụ MA(50) cắt MA(200) từ dưới lên cho tín hiệu mua trong trung, dài hạn. 
 • Tín hiệu bán: đường trung bình ngắn hạn cắt đường trung bình dài hạn từ trên xuống. Ví dụ MA(9) cắt MA(20) từ trên xuống cho tín hiệu bán trong ngắn hạn.  

 

Series các bài viết Phân tích kỹ thuật

 

Phần 1: Phân tích kỹ thuật là gì
Phần 2: Lựa chọn khung thời gian phù hợp với chiến lược đầu tư
Phần 3: Ngưỡng hỗ trợ, kháng cự
Phần 4: Đường và kênh xu hướng

————————————-

Series các bài viết khác của ABS

 

1.  Series PHÂN TÍCH CHỈ SỐ TÀI CHÍNH
2. Series ĐỌC HIỂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH

—————————

 

Huấn luyện viên đầu tư ABS 

Follow page ABS để tiếp tục nhận được các bài viết kiến thức đầu tư:  Tại đây 

Link tải App ABS Invest với đầy đủ bộ công cụ hỗ trợ đầu tư: Tại đây