Chia sẻ:

ĐỌC HIỂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH – Phần 4: Các lưu ý khi phân tích Báo cáo tài chính doanh nghiệp

ĐỌC HIỂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH – Phần 1: Phân tích bảng cân đối kế toán

ĐỌC HIỂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH – Phần 2: Phân tích Báo cáo kết quả kinh doanh

ĐỌC HIỂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH – Phần 3: Phân tích Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

 

Trong các phần trước, Chứng khoán An Bình (ABS) đã hướng dẫn nhà đầu tư chi tiết về ý nghĩa, phương pháp phân tích, so sánh bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Trong bài viết này, ABS sẽ đưa ra các lưu ý để nhà đầu tư thực hiện phân tích báo cáo tài chính một cách chính xác và hiệu quả.

Đầu tiên, bạn nên tập trung vào các chỉ số quan trọng sau khi phân tích để đầu tư cổ phiếu:

  1. Lợi nhuận trên cổ phiếu (EPS) và định giá P/E: EPS là một chỉ số đánh giá hiệu quả kinh doanh của một công ty, nó biểu thị số lợi nhuận mà mỗi cổ phiếu còn lại đã được giành được. Dựa vào EPS để tính ra chỉ số P/E, đây là chỉ số định giá dùng để đánh giá mức độ đắt, rẻ của cổ phiếu.
  2. Tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận: Tìm kiếm công ty có tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận liên tục và bền vững trong thời gian 3-5 năm. Ngoài ra cần đánh giá được tiềm năng phát triển trong tương lai của công ty và ngành đó.
  3. Biên lợi nhuận: Biên lợi nhuận biểu thị hiệu quả hoạt động của một công ty và khả năng tạo lợi nhuận từ doanh thu.
  4. Mức nợ: Mức nợ cao có thể là một dấu hiệu nguy hiểm, vì nó có thể chứng tỏ sức khỏe tài chính khó khăn và có thể gia tăng mạnh chi phí vay khi lãi suất tăng cao. Nhà đầu tư nên tìm kiếm các công ty có mức nợ thấp, chỉ chiếm 10-30% tổng tài sản.
  5. Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh: Công ty có thể thua lỗ nhưng vẫn có thể duy trì hoạt động, nhưng nếu thiếu tiền thì có thể dẫn tới phá sản. Do đó, nhà đầu tư trước khi đầu tư nên đánh giá kỹ dòng tiền của doanh nghiệp.

Ngoài ra, khi phân tích hay đọc hiểu báo cáo tài chính, nhà đầu tư nên lưu ý:

  1. Kiểm tra tính chính xác của dữ liệu: Chúng ta cần kiểm tra tính chính xác của dữ liệu trong báo cáo tài chính để đảm bảo rằng phân tích được thực hiện dựa trên dữ liệu chính xác. Đầu tiên, bạn cần đọc phần Ý kiến kiểm toán ở đầu Báo cáo tài chính. Đây là phần khá quan trọng nhưng thường bị bỏ qua. Đọc ý kiến kiểm toán giúp nhận ra các lưu ý về chất lượng số liệu tài chính hay các khoản bất thường được lưu ý bởi kiểm toán viên.
  2. Thuyết minh tài chính: Đây cũng là phần rất quan trọng nhưng thường không được nhà đầu tư quan tâm. Thuyết minh tài chính giải thích chi tiết các mục trong Báo cáo tài chính. Ví dụ, trên Báo cáo kết quả kinh doanh chỉ biết được doanh thu, tăng trưởng nhưng không biết được chính xác doanh thu đến từ mảng/sản phẩm/lĩnh vực nào và tăng trưởng từng sản phẩm đó.
  3. So sánh với các năm trước: So sánh báo cáo tài chính của một công ty trong năm hiện tại với các năm trước sẽ giúp chúng ta nhận ra sự thay đổi trong tình hình tài chính của công ty. Thông thường nhà đầu tư nên so sánh 3-5 năm theo quý và theo năm để nhận ra xu hướng tăng trưởng.
  4. So sánh với các công ty cùng lĩnh vực: So sánh báo cáo tài chính của một công ty với các công ty cùng lĩnh vực sẽ giúp chúng ta biết được xếp hạng của công ty trong lĩnh vực và cải thiện các yếu tố cần cải thiện.
  5. Xem xét các rủi ro: Không chỉ phải xem xét tình hình tài chính, chúng ta cần phải xem xét các rủi ro thị trường, vĩ mô… Các yếu tố này tác động rất lớn đến giá cổ phiếu nên cần được phân tích, dự báo chi tiết. Ví dụ như khi lãi suất tăng cao sẽ xuất hiện xu hướng rút tiền từ thị trường chứng khoán sang gửi ngân hàng, ngoài ra doanh nghiệp cũng phải chịu chi phí vay tăng cao, từ đó làm giảm giá cổ phiếu

Trong tổng quan, phân tích báo cáo tài chính yêu cầu một quá trình tổng hợp và chi tiết về tình hình tài chính của một công ty. Bằng cách chú ý đến các lưu ý trên, chúng ta có thể phân tích báo cáo tài chính một cách chính xác và hiệu quả.

Huấn luyện viên đầu tư ABS

Follow page ABS để tiếp tục nhận được các bài viết kiến thức đầu tư:  Tại đây

Link tải App ABS Invest với đầy đủ bộ công cụ hỗ trợ đầu tư: Tại đây