Chia sẻ:

Toàn cảnh thị trường: Bản tin tuần từ 27/03/2023 đến 31/03/2023

PHÂN HÓA

Trong ngắn hạn, thị trường đang trong nhịp hồi lên test vùng kháng cự 1.060-1.080 với lực lên yếu do dòng tiền chưa hỗ trợ. NĐT tham gia trading ngắn hạn cần lưu ý vùng kháng cự này, hạn chế đẩy tỷ trọng tài khoản lên quá cao khi dòng tiền chưa mạnh và ưu tiên trading khi có sẵn hàng trong tài khoản.

 

Xem chi tiết Toàn cảnh thị trường tuần từ 27/03/2023 đến 31/03/2023 tại: Toàn cảnh thị trường – Bản tin tuần – 2023 03 27