Chia sẻ:

Toàn cảnh thị trường: Bản tin tuần từ 22/05/2023 đến 26/05/2023

QUAY ĐẦU

Thị trường đang tiếp tục điều chỉnh tích lũy. Vùng 1.07x-1.080 là vùng kháng cự mạnh vì vậy thị trường cần tích lũy thêm để vượt qua vùng này và hướng tới mục tiêu tiếp theo ở 1.094. NĐT tiếp tục tham gia trading với các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự quan trọng. Dòng tiền vẫn đang tiếp tục ưu tiên các cổ phiếu vốn hóa nhỏ, vì vậy NĐT nên tập trung vào các cổ phiếu này. Ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn nằm ở vùng 1.043-1.050 điểm, NĐT có thể canh mua các cổ phiếu khỏe khi thị trường phản ứng tốt ở vùng này.

 

Xem chi tiết Toàn cảnh thị trường tuần từ 22/05/2023 đến 26/05/2023 tại: Toàn cảnh thị trường – Bản tin tuần – 2023 05 22