Chia sẻ:

Toàn cảnh thị trường: Bản tin tuần từ 13/11/2023 đến 17/11/2023

Kỳ vọng kiểm định thành công mốc hỗ trợ 1060 – 1080 điểm

Xem chi tiết Toàn cảnh thị trường tuần từ 13-17/11/2023 tại Toàn cảnh thị trường – Bản tin tuần – 2023 11 13

 

Như vậy, thị trường kiểm định vùng 1120 điểm không thành công và có khả năng sẽ theo kịch bản giao dịch quanh vùng tái tích lũy1060 – 1080 điểm.  Đối với nhà đầu tư giao dịch hắn hạn trong tuần vừa rồi có thể thực hiện hóa lợi nhuận, quan sát phản ứng của thị trường tại các mốc hỗ trợ tiếp theo. Nhà đầu tư cần tuân thủ kỷ luật giao dịch, duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức an toàn.

Mốc hỗ trợ xu hướng của VN-Index tại MA10 ngày tại 1075 điểm. Mốc hỗ trợ quan trọng của thị trường là vùng 1020 điểm.