Chia sẻ:

Toàn cảnh thị trường: Bản tin ngày 30/03/2023

ĐIỀU CHỈNH

Thị trường đang trong thời gian điều chỉnh của nhịp tăng ngắn hạn, NĐT có thể giải ngân lấy vị thế dần do tăng chưa bị phá vỡ và mua gia tăng khi thị trường có tín hiệu vượt 1.060. Vùng kháng cự tiếp theo mà thị trường sẽ hướng tới ở vùng 1.100. ABS sẽ đưa ra khuyến nghị trong kênh tư vấn trực tiếp.

 

Xem chi tiết Toàn cảnh thị trường ngày 30/03/2023 Toàn cảnh thị trường – Báo cáo ngày – 2023 03 30