Chia sẻ:

Toàn cảnh thị trường: Bản tin ngày 28/03/2023

HỒI PHỤC TIẾP DIỄN

Dòng tiền đã cải thiện hơn và thị trường sẽ vượt vùng kháng cự 1.060 để hướng tới vùng kháng cự 1.080. NĐT tham gia trading ngắn hạn cần lưu ý vùng kháng cự này. Do thị trường vẫn còn yếu NĐT cần hạn chế đẩy tỷ trọng tài khoản lên quá cao khi dòng tiền chưa mạnh và ưu tiên trading khi có sẵn hàng trong tài khoản.

 

Xem chi tiết Toàn cảnh thị trường ngày 28/03/2023 tại: Toàn cảnh thị trường – Báo cáo ngày – 2023 03 28