Chia sẻ:

Toàn cảnh thị trường: Bản tin ngày 21/03/2023

toan-canh-thi-truong

ĐỔ ĐÈO

Nhịp hồi phục đã xác nhận kết thúc, NĐT cần hạn chế mua mới và hạ tỉ trọng để bảo vệ tài khoản do thị trường có rủi ro cao điều chỉnh xuống sâu hơn. NĐT nên quan sát thị trường phản ứng ở các vùng hỗ trợ quan trọng là 1.020/980/930, nếu có phản ứng tốt tại đây có thể tìm cơ hội để giải ngân cho một nhịp tăng mới. Nhóm cổ phiếu đáng quan tâm khi thị trường điều chỉnh là nhóm Dầu khí, Thép, Đầu tư công và Thực phẩm. ABS sẽ đưa ra khuyến nghị trong kênh tư vấn trực tiếp.

 

Xem thêm chi tiết Toàn cảnh thị trường ngày 21/03/2023 tại: Toàn cảnh thị trường – Báo cáo ngày – 2023 03 21