Chia sẻ:

Toàn cảnh thị trường: Bản tin ngày 19/04/2023

HỒI PHỤC PHÂN HÓA

Dòng tiền tiếp tục tập trung vào các cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ, đây là cơ hội để NĐT canh chốt lời dần nhóm này và hạ tỷ trọng tài khoản xuống mức an toàn. Đối với các mã vốn hóa lớn, NĐT cần tiếp tục hạ tỷ trọng. Thị trường chưa cho thấy sự hồi phục bền vững vì vậy NĐT hạn chế mua đuổi vào thời gian này. Các mốc hỗ trợ tiếp theo có thể quan sát là ở vùng điểm số 1.040 và thấp hơn ở vùng 1.020.

 

Xem thêm chi tiết Toàn cảnh thị trường ngày 19/04/2023 tại: Toàn cảnh thị trường – Báo cáo ngày – 2023 04 19