Chia sẻ:

Toàn cảnh thị trường: Bản tin ngày 11/05/2023

HỒI PHỤC

CHIẾN LƯỢC HÀNH ĐỘNG: Thị trường dự kiến tiếp tục hồi phục lên vùng cao hơn ở 1.073-1.080. NĐT tiếp tục tham gia trading với các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự quan trọng. Dòng tiền vẫn đang tiếp tục ưu tiên các cổ phiếu vốn hóa nhỏ, vì vậy NĐT nên tập trung vào các cổ phiếu này.

 

Xem chi tiết Toàn cảnh thị trường ngày 11/05/2023 tại Toàn cảnh thị trường – Báo cáo ngày – 2023 05 11