Chia sẻ:

Toàn cảnh thị trường: Bản tin ngày 11/04/2023

ĐẨU TUẦN RUNG LẮC

Thị trường gặp áp lực chốt lời ngắn hạn và dự kiến sẽ test vùng 1.055 (MA 20 và MA 50 ngày). Đây là cơ hội để NĐT cơ cấu lại danh mục và canh mua cổ phiếu khi test vùng hỗ trợ này thành công. NĐT tiếp tục nắm giữ cổ phiếu đã mua kỳ vọng thị trường tăng điểm để lên test 1.100 và cao hơn ở kênh giá trên (vùng 1.140-1.160). Khi thị trường điều chỉnh NĐT có thể canh mua gia tăng, cơ cấu lại danh mục. Vùng hỗ trợ xa hơn nữa mà NĐT cần quan sát ở vùng 1.030 điểm.

 

Xem chi tiết Toàn cảnh thị trường ngày 11/04/2023 tại: Toàn cảnh thị trường – Báo cáo ngày – 2023 04 11