Chia sẻ:

Thông báo bán đấu giá CP của Tổng Công ty ĐT&PT nhà Hà Nội sở hữu tại CTCP Xây dựng và Kinh doanh Phát triển Nhà Hà Nội


Thông báo bán đấu giá CP của Tổng Công ty ĐT&PT nhà Hà Nội sở hữu tại CTCP Xây dựng và Kinh doanh Phát triển Nhà Hà Nội


              File đính kèm:


          1. Bản công bố thông tin


          2. Văn bản 2513-UBND-KT về bổ sung DNNN thực hiện thoái vốn


          3. Quyết định 1912 phê duyệt phương án chuyển nhượng


          4. BCTC Quý I 2019


          5. BCTC năm 2018


          6. BCTC năm 2017


          7. Giấy đăng ký kinh doanh CT45


          8. Điều lệ hoạt động CT45


          9. Quyết định ban hành quy chế đấu giá


        9a. Quy chế đấu giá


        9b. Phụ lục quy chế đấu giá:


               – Đơn đăng ký tham gia đấu giá CT45


               – Phiếu tham dự đấu giá CT45


               – Giấy Ủy quyền ĐKĐG CT45


               – Đơn đề nghị hủy ĐKĐG CT45


               – Đề nghị cấp lại phiếu tham du ĐG CT45


               – Đơn đề nghị thay đổi thông tin phiếu ĐKĐG CT45