Chia sẻ:

Thông báo bán đấu giá CP của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội sở hữu tại CTCP Xây dựng và Tư vấn Ứng dụng Công nghệ mới


Thông báo bán đấu giá CP của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội sở hữu tại CTCP Xây dựng và Tư vấn Ứng dụng Công nghệ mớiFile đính kèm:


          1. Bản công bố thông tin


          2. Văn bản 2513-UBND-KT về bổ sung DNNN thực hiện thoái vốn


          3. Quyết định 1865 phê duyệt phương án chuyển nhượng


          4. BCTC CT20 Quý I 2019


          5. BCTC CT20 năm 2018


          6. BCTC CT20 năm 2017


          7. Giấy đăng ký kinh doanh CT20


          8. Điều lệ CT20


          9. QĐ ban hành Quy chế đấu giá


        9a. Quy chế đấu giá


        9b. Biểu mẫu quy chế đấu giá:


               – Đơn đăng ký tham gia mua đấu giá cổ phần


               – Phiếu tham dự đấu giá CT20


               – Giấy ủy quyền ĐKĐG CT20


               – Đơn đề nghị hủy ĐKĐG CT20


               – Đề nghị cấp lại phiếu tham du ĐG CT20


               – Đơn đề nghị thay đổi thông tin phiếu ĐKĐG CT20