Chia sẻ:

PVT – Báo cáo cập nhật ĐHĐCĐ 2024

 

Xem chi tiết Báo cáo tại Báo cáo cập nhật ĐHCĐ 2024 – PVT

 

  • Kết quả kinh doanh năm 2023, chỉ tiêu doanh thu của PVT đạt 10.135,5 tỷ đồng (+12% svck), LNST đạt 1.221,5 tỷ đồng (+5,7% svck). Kết quả này đạt được nhờ nguồn hàng vận chuyển tăng kéo theo nhu cầu vận tải xăng dầu và khí ở thị trường nội địa tăng tương ứng. Tuy nhiên vẫn còn tồn tại rủi ro xung đột địa chính trị trên thế giới.
  • PVTrans tiếp tục đặt kế hoạch kinh doanh năm 2024 trên quan điểm rất thận trọng về cả thị trường quốc tế và tình hình tiêu thụ nội địa khi công ty dự báo tình hình năm nay còn nhiều khó khăn. Doanh thu kế hoạch là 8.800 tỷ đồng, chỉ tương đương 86,8% doanh thu thực hiện năm 2023, LNST kế hoạch là 760 tỷ đồng, tương đương 62% LNST thực hiện năm 2023.
  • Về việc chia cổ tức, Đại hội thống nhất chia cổ tức năm 2023 theo tỷ lệ 3% bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu (PVT sẽ nâng vốn lên hơn 3.900 tỷ đồng bằng hình thức phát hành cổ tức bằng cổ phiếu sau khi hoàn thành tăng vốn lên 3.560 tỷ đồng trong quý 2/2024).

 


 

ABS Research còn cung cấp các báo cáo cổ phiếu, khuyến nghị đầu tư, bản tin thị trường định kỳ,…luôn được cập nhật tức thời, hứa hẹn đem lại cho các nhà đầu tư những thông tin đầu tư hiệu quả nhất. Xem thêm bộ tài liệu đầu tư này tại đây.

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH
📞Hotline: 1900 5454 96
– Youtube: https://bit.ly/ytb-abs