Chia sẻ:

MBB – Báo cáo cập nhật ĐHĐCĐ 2024

 

Xem chi tiết Báo cáo tại 240423 AGM_MBB

  • Về kế hoạch kinh doanh năm 2024, kế hoạch LNTT hợp nhất tăng trưởng từ 6 – 8%, thấp hơn mức đạt được năm 2023, dự kiến đạt từ 27.884 tỷ đồng đến 28.411 tỷ đồng. Tín dụng được dự báo tăng trưởng 15 – 16%. Trong giai đoạn từ 2024 – 2029, MBBank đặt kế hoạch tăng trưởng tín dụng là 15% mỗi năm. Tỷ lệ trả cổ tức trung bình trong 5 năm tới sẽ là 15 – 20%/năm. Mục tiêu tỷ lệ nợ xấu dưới 2%, tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu là 9%, tuân thủ Basel II, ở mức tối thiểu là 9%. Về chỉ tiêu tổng tài sản, ngân hàng đặt mục tiêu tăng 13%, tức đạt gần 1,068 triệu tỷ đồng vào cuối năm 2024
  • Về kế hoạch phân phối lợi nhuận và tăng vốn : Trong năm 2024, Ban lãnh đạo MBB dự kiến tăng vốn điều lệ thêm hơn 8.579 tỷ đồng lên 61.642 tỷ đồng (+16% svck). Theo đó, ngoài việc tăng vốn thêm 7.959 tỷ đồng thông qua chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15%, MBB tiếp tục kế hoạch phát hành riêng lẻ thêm 62 triệu cổ phiếu, tương đương 620 tỷ đồng VĐL.
  • Về tình hình kinh doanh quý 1 năm 2024: LNTT của ngân hàng đạt 5.795 tỷ đồng, giảm 11% svck do thu nhập lãi thuần của ngân hàng chỉ ở mức 9.062 tỷ đồng, giảm 11,4% svck trong khi chi phí dự phòng rủi ro của MBB tăng khá mạnh +46,4% svck lên 2.707 tỷ đồng. Dư nợ cho vay tăng trưởng chỉ vọn vẹn 0,7% so với đầu năm. Về chất lượng tài sản, nợ xấu tại MB tăng 56% trong 3 tháng lên 15.294 tỷ đồng

 


 

ABS Research còn cung cấp các báo cáo cổ phiếu, khuyến nghị đầu tư, bản tin thị trường định kỳ,…luôn được cập nhật tức thời, hứa hẹn đem lại cho các nhà đầu tư những thông tin đầu tư hiệu quả nhất. Xem thêm bộ tài liệu đầu tư này tại đây.

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH
📞Hotline: 1900 5454 96
– Youtube: https://bit.ly/ytb-abs