Chia sẻ:

Chương trình Mùa vàng Ưu đãi – Lãi suất margin chỉ từ 9%/năm

mua-vang-uu-dai-margin

 

ABS ra mắt chương trình ưu đãi lãi suất margin hay lãi suất cho vay ký quỹ – MÙA VÀNG ƯU ĐÃI, với tổng giá trị lên tới 600 tỷ đồng. Xem thêm thông tin chương trình tại đây

Chi tiết chương trình

🌟Thời gian triển khai: từ 15/12/2023 đến 14/03/2024

🌟Hình thức ưu đãi: Hoàn phí vay ưu đãi vào tài khoản (tiểu khoản C) của Khách hàng theo tháng.

*ABS thực hiện khấu trừ thuế cho phần hoàn phí vay ưu đãi.

🌟Tổng giá trị dư nợ margin: 600 tỷ đồng

🌟Nội dung chương trình:

1. Ưu đãi lãi suất margin dành cho khách hàng mở tài khoản mới

 • Đối tượng áp dụng:
  • Khách hàng mới mở tài khoản trong khoảng thời gian từ ngày 15/12/2023 đến ngày 14/03/2024
  • Không áp dụng cho tiểu khoản A của Khách hàng sử dụng gói sản phẩm Stock Diamond, khách hàng đặc thù, khách hàng theo deal
 • Lãi suất chỉ 9%/năm cho 200 triệu dư nợ bình quân đầu tiên.
 • Nhiều mức ưu đãi lãi suất tiếp theo cho các ngưỡng dư nợ tăng thêm (xem thông tin chi tiết tại mục 2 dưới đây).

 

2. Ưu đãi lãi suất margin dành cho khách hàng hiện hữu

 • Đối tượng áp dụng:
  • Toàn bộ Khách hàng của ABS, áp dụng cho cả khách hàng mở mới tài khoản đã được hưởng ưu đãi ở mục 1 nếu đạt yêu cầu về tăng trưởng dư nợ bình quân tháng.
  • Không áp dụng cho tiểu khoản A của Khách hàng sử dụng gói sản phẩm Stock Diamond, khách hàng đặc thù, khách hàng theo deal
 • Lãi suất ưu đãi: từ 9.7% – 11%/năm cho KH có tăng trưởng Dư nợ bình quân tháng từ 1 tỷ đồng so với Quý 3/2023
  • Bảng chi tiết lãi suất ưu đãi của chương trình:

 

Khách hàng có mức dư nợ bình quân tăng trong tháng (*)

Lãi suất vay ưu đãi (**)

(Khách hàng có số vòng quay giao dịch/dư nợ bình quân tháng dưới 2 vòng)

Lãi suất vay ưu đãi (***)

(Khách hàng có số vòng quay giao dịch/dư nợ bình quân tháng từ 2 vòng)

Từ 1 tỷ đồng đến 2 tỷ đồng

11.00 % 10.70 %

Từ 2 tỷ đồng đến 3 tỷ đồng

10.75 % 10.45 %
Từ 3 tỷ đồng đến 5 tỷ đồng 10.50 %

10.20 %

Từ 5 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng 10.25 %

9.95 %

Trên 10 tỷ đồng 10.00 %

9.70 %

 

(*) Mức tăng trưởng DNBQ của KH được so sánh giữa DNBQ của tháng đánh giá với DNBQ quý 3/2023

(**) Lãi suất Margin ưu đãi cho phần DNBQ tăng thêm của KH sẽ được áp dụng tương ứng theo mức tăng trưởng DNBQ, phần dư nợ gốc (dư nợ nhỏ hơn hoặc bằng DNBQ quý 3/2023 tính theo lãi suất hiện hành của Khách hàng)

(***) Khách hàng được ưu đãi thêm 0.3%/năm lãi suất margin cho phần DNBQ tăng thêm khi có vòng quay giao dịch/nợ từ 2 vòng trở lên.

– Cách tính vòng quay giao dịch/nợ tháng đánh giá = tổng GTGD trong tháng / tổng DNBQ tháng.

– Trong đó, tổng GTGD trong tháng được tính từ ngày 15 của tháng này đến ngày 14 của tháng tiếp theo; và tổng DNBQ tháng được tính trên cơ sở dữ liệu dư nợ cuối ngày từ ngày 15 của tháng này đến dư nợ cuối ngày của ngày 14 tháng tiếp theo.

 

Sản phẩm vay ký quỹ A-Margin của ABS có gì đặc biệt?

🌟Đa dạng sản phẩm phù hợp cho từng nhu cầu đầu tư (ngắn hạn/dài hạn)

🌟Lãi suất cho vay hấp dẫn từ 0%

🌟Hạn mức lên tới 35 tỷ đồng

🌟Danh mục đa dạng với hơn 500 mã cổ phiếu

🌟Gia hạn nợ vay ký quỹ tiện lợi ngay trên ứng dụng ABS Invest

 

Khám phá các sản phẩm vay ký quỹ của ABS: https://www.abs.vn/margin-giao-dich-ky-quy/

 


 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH
📞Hotline: 1900 5454 96