A-Partner

ABS MỜI BẠN GIA NHẬP ĐỘI NGŨ
ĐỐI TÁC PHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG

Những nhà môi giới, tư vấn đầu tư mong muốn hợp tác với một tổ chức chuyên nghiệp, uy tín và nhân văn

Những chuyên gia bán hàng của mọi lĩnh vực, có khả năng thuyết phục khách hàng và mong muốn có thêm nguồn thu nhập thu động hấp dẫn.

Những “newbie” trong làng đầu tư chứng khoán, yêu thích kinh doanh, ham muốn tìm hiểu kiến thức tài chính và đầu tư

TẠO MỨC PHÍ

KHÁC NHAU THEO MÃ GIỚI THIỆU

A – Partner linh hoạt tạo mã với mức phí khác nhau

A – Partner được phép tự do chọn phí giao dịch cho khách hàng, do đó chủ động quyết định mức phí hoa hồng nhận được

A – Partner gửi đường link cho khách hàng mở tài khoản, khi khách hàng mở tài khoản qua link đã được gắn mã, A – Partner đó sẽ nhận ngay hoa hồng khi khách hàng giao dịch chứng khoán. 

Tham gia online 100%.
Được hỗ trợ bởi hệ thông công nghệ thông minh và đội ngũ hỗ trợ 24/7.
Tham gia các buổi đào tạo và chia sẻ đầu tư từ đội ngũ chuyên gia
Cá nhân hóa mã A – Partner theo chất riêng của bạn
Linh hoạt thời gian và thu nhập không giới hạn với mức hoa hồng hấp dẫn

*Xem biểu phí hoa hồng và quy định của chương trình

CAO NHẤT THỊ TRƯỜNG

MỨC HOA HỒNG

Hoa hồng phí giao dịch lên đến 100%.
Hoa hồng A – CASH và hoa hồng vay ký quỹ hấp dẫn.

HOA HỒNG KÉP

LẦN ĐẦU TIÊN XUẤT HIỆN TẠI VIỆT NAM

A – Partner được hưởng thù lao từ 2 nguồn
Hoa hồng phí trực tiếp từ khách hàng đem lại (97%)

Hoa hồng phí từ KH gián tiếp do AP cấp 2 (2%) và AP cấp 3 (1%) mang lại