Chia sẻ:

Xu hướng chung trong tuần này vẫn tồn tại áp lực bán ở các nhóm ngành vốn hóa, lực hồi phân hóa nhưng không quá khỏe

Xu hướng chung trong tuần này vẫn tồn tại áp lực bán ở các nhóm ngành vốn hóa, lực hồi phân hóa nhưng không quá khỏe