Chia sẻ:

xác nhận sổ lệnh qua email

Dịch vụ Xác nhận sổ lệnh qua Email là giải pháp tối ưu hỗ trợ khách hàng thực hiện xác nhận sổ lệnh đặt hàng ngày qua email, tạo sự thuận tiện và tiết kiệm thời gian của khách hàng. Để được áp dụng, khách hàng vui lòng đăng ký dịch vụ xác nhận sổ lệnh qua email bằng văn bản tại các quầy giao dịch của ABS trên toàn quốc.

Sau khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ xác nhận sổ lệnh qua email bằng văn bản với ABS tại các quầy giao dịch, hệ thống sẽ tự động kích hoạt dịch vụ ngay trong ngày theo địa chỉ email đang được đăng ký tại hệ thống của ABS.

Tại cuối mỗi ngày phát sinh lệnh đặt trên tài khoản của khách hàng, hệ thống sẽ tự động gửi email XAC NHAN SO LENH DAT NGAY XX/YY/ZZ”. Nội dung mail yêu cầu xác nhận sổ lệnh như sau:

Nếu thông tin trên email chính xác, Quý khách hàng vui lòng kick duble vào đường link Xác nhận sổ lệnh . Hệ thống sẽ thông báo xác nhận sổ lệnh thành công:

Trường hợp, thông tin sổ lệnh có những sai lệch so với lệnh gốc của khách hàng, Quý khách hàng vui lòng liên hệ với tổng đài theo số 1900545496 hoặc các quầy giao dịch của ABS trên toàn quốc hoặc trả lời lại email “Yêu cầu xác nhận sổ lệnh” mà Quý khách đã nhận được trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm nhận được email.

Quý khách hàng lưu ý: việc thực hiện xác nhận sổ lệnh qua email không thay thế cho phiếu lệnh theo mẫu đã quy định của UBCKNN. Vì vậy, khách hàng vẫn có thể được yêu cầu ký phiếu lệnh trong những trường hợp cần thiết.