Chia sẻ:

VTP: Báo cáo cập nhật kết quả kinh doanh quý IV/2023 và năm 2023

 

Xem chi tiết tại 24 03 VTP Earning release 4Q23

 

Trong Q4/2023, VTP ghi nhận doanh thu giảm nhẹ tuy nhiên LNST tăng trưởng đôt biến svck. Cụ thể, doanh thu thuần và LNST của VTP lần lượt đạt 5.106,76 tỷ đồng (-2,7% svck) và 104,28 tỷ đồng (tăng mạnh so với Q4/2022 bị lỗ 1,15 tỷ đồng). Biên lợi nhuận gộp của VTP trong Q4/2023 tăng 2,55 điểm phần trăm lên mức 4,7% so với mức 2,15% cùng kỳ.