Chia sẻ:

VSH: Báo cáo cập nhật kết quả kinh doanh quý IV/2023 và năm 2023

 

Xem chi tiết tại 240308_VSH_Short Report 1

 

Năm 2023 – một năm không thuận lợi. Theo đó, lũy kế cả năm 2023, DTT đạt 2.572 tỷ đồng (-16,6% svck), LNST đạt 994 tỷ đồng (-21,4% svck). Biên lợi nhuận gộp trong kỳ đạt 60,6%, giảm so với mức 65,6% của cùng kỳ năm trước. Mặc dù vậy, VSH vẫn hoàn thành 103,9% kế hoạch doanh thu và 116,1% kế hoạch LNST.