Chia sẻ:

VPI: Báo cáo cập nhật kết quả kinh doanh quý IV/2023 và năm 2023

 

Xem chi tiết tại 240306 VPI Earning release 4Q23

 

Lũy kế cả năm 2023, KQKD của VPI tương đối tích cực so với toàn ngành khi doanh thu thuần đạt 1.877 tỷ đồng (-13% svck), LNST của cổ đông Công ty mẹ đạt 509 tỷ đồng (-5,6% svck), biên lợi nhuận gộp cải thiện lên mức 69,8% svck năm trước ở mức 54,2%. Trong bối cảnh nền kinh tế khó khăn, thị trường BĐS ảm đạm, KQKD của VPI suy giảm nhẹ so với cùng kỳ nhờ doanh nghiệp đã chủ động thực hiện nhiều giải pháp tiết giảm chi phí, qua đó đưa giá vốn hàng bán về mức 566,4 tỷ đồng (-43% svck).