Chia sẻ:

VPB (MUA – Giá mục tiêu: 23.700 VNĐ): Tăng cường quản trị rủi ro

Chúng tôi dự phóng LNTT năm 2023 của VPB đạt 16.190 tỷ đồng với BVPS 2023F là 19.716 đ/cp. VPB đang giao dịch với P/B 2023F là 1.0x. Giá mục tiêu là 23.700 đ/cp tương ứng P/B 2023F ở mức 1,2x lần, và tiềm năng tăng giá 16,8% từ giá hiện tại. Chúng tôi giữ quan điểm MUA do giá hiện tại đang ở dưới so với giá mục tiêu của chúng tôi.

 

Xem chi tiết báo cáo tại: Báo cáo phân tích cổ phiếu VPB