Chia sẻ:

VPB: Báo cáo cập nhật Analyst meeting 2023

Xem chi tiết Báo cáo tại đây: 231101 AM_VPB

 

ABS Research đánh giá:

  • VPB có triển vọng dài hạn tốt nhờ vị thế dẫn đầu trong phân khúc bán lẻ.
  • Tuy nhiên, trong ngắn hạn VPB chịu tác động tiêu cực từ các yếu tố vĩ mô
  • Dựa trên tình hình sản xuất kinh doanh 9T/2023 của VPB, chúng tôi điều chỉnh dự phóng LNTT năm 2023 của VPB từ mức 16.190 tỷ xuống còn 12.419 tỷ (-41,5% svck).
  • Chúng tôi điều chỉnh định giá VPB trong 12 tháng tới xuống 21.869 đ/cp,dựa trên BVPS 2024F ở mức 14.579 đ/cp và P/B mục tiêu là 1,5x.