Chia sẻ:

Với áp lực giảm từ thị trường chứng khoán toàn cầu đã khiến thị trường chứng khoán trong nước một lần nữa giảm mạnh, VN-Index bị đẩy xuống gần vùng hỗ trợ (2/3/2020).

Với áp lực giảm từ thị trường chứng khoán toàn cầu đã khiến thị trường chứng khoán trong nước một lần nữa giảm mạnh, VN-Index bị đẩy xuống gần vùng hỗ trợ (2/3/2020).