Chia sẻ:

VNM – Báo cáo cập nhật ĐHĐCĐ 2024

 

Xem chi tiết Báo cáo tại 240425 VNM Báo cáo cập nhật ĐHCĐ 2024 1

  • VNM đặt mục tiêu doanh thu 63.163 tỷ đồng (+4,4% so với 2023) và LNST 9.376 tỷ đồng (+4% svck).
  • Năm 2024, VNM dự kiến tiếp tục duy trì tỷ lệ cổ tức tương đương năm 2023, ở mức 38,5% – tương ứng 3.850 đ/cp.
  • VNM chia sẻ tổng doanh thu hợp nhất và LNST ghi nhận tăng trưởng lần lượt là 1,2% và 15,8% svck. Lũy kế 4 tháng đầu năm, doanh thu nội địa của VNM tăng 5% svck và doanh thu xuất khẩu tăng trưởng 14% svck.

 


 

ABS Research còn cung cấp các báo cáo cổ phiếu, khuyến nghị đầu tư, bản tin thị trường định kỳ,…luôn được cập nhật tức thời, hứa hẹn đem lại cho các nhà đầu tư những thông tin đầu tư hiệu quả nhất. Xem thêm bộ tài liệu đầu tư này tại đây.

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH
📞Hotline: 1900 5454 96
– Youtube: https://bit.ly/ytb-abs