Chia sẻ:

VNM (MUA– Giá mục tiêu: 85.800 VNĐ): Tiếp tục duy trì vị thế

 

Xem chi tiết Báo cáo cổ phiếu VNM tại 2023 03 18 VNM Full Report

 

Chúng tôi dự báo doanh thu và LNST của VNM 2024F lần lượt đạt 63.387 tỷ đồng (+5% svck) và 9.328 tỷ đồng (+5,1% svck). Từ đó, chúng tôi khuyến nghị MUA đối với VNM do các yếu tố sau:

  • Biên lợi nhuận gộp 2024 dự kiến được cải thiện lên mức 41,7% (+100bps svck) nhờ nguồn cung sữa bột nguyên liệu đầu vào thặng dư;
  • Kỳ vọng nhu cầu tiêu dùng phục hồi dần về nửa cuối năm do các yếu tố hỗ trợ như giảm thuế, giảm lãi suất, tăng trưởng tín dụng sẽ dần phản ánh trực tiếp vào sức mua của người dân;
  • Kỳ vọng doanh thu xuất khẩu tiếp tục ghi nhận tăng trưởng;
  • Các chiến lược dài hơi của VNM trong thời gian tới như chuyển đổi số hệ thống, trẻ hóa đội ngũ nhân sự và thay đổi quy trình quản trị sẽ đem lại hiệu quả tích cực giúp VNM tiếp cận thêm được nhiều đối tượng khách hàng mới, đặc biệt là tệp khách hàng trẻ và củng cố vị thế đầu ngành.