Chia sẻ:

VNINDEX tăng điểm tích cực trong tuần vừa qua, có thể dẫn tới áp lực chốt lời ngắn hạn trước khi chỉ số có thể quay lại đà tăng

VNINDEX tăng điểm tích cực trong tuần vừa qua, có thể dẫn tới áp lực chốt lời ngắn hạn trước khi chỉ số có thể quay lại đà tăng