Chia sẻ:

VNINDEX đóng cửa tuần thứ 53 của năm 2021 với 4 phiên tăng, 1 phiên giảm, có thêm 21,25 điểm tương đương 1,14% đóng cửa tại 1.498,28 điểm. Giá trị giao dịch trung bình một phiên trên sàn HOSE đạt 24.914 tỷ đồng

VNINDEX đóng cửa tuần thứ 53 của năm 2021 với 4 phiên tăng, 1 phiên giảm, có thêm 21,25 điểm tương đương 1,14% đóng cửa tại 1.498,28 điểm. Giá trị giao dịch trung bình một phiên trên sàn HOSE đạt 24.914 tỷ đồng