Chia sẻ:

VN-Index trong tuần tới sẽ duy trì nhịp tăng và hướng đến vùng kháng cự tiếp theo tại khu vực 915-920 điểm.

VN-Index trong tuần tới sẽ duy trì nhịp tăng và hướng đến vùng kháng cự tiếp theo tại khu vực 915-920 điểm.