Chia sẻ:

VN-Index trong tuần tới có thể tiếp tục dao động giằng co tại khu vực 890 – 910 điểm nhưng viễn cảnh bứt phá khỏi vùng này vẫn là khá sáng.

VN-Index trong tuần tới có thể tiếp tục dao động giằng co tại khu vực 890 – 910 điểm nhưng viễn cảnh bứt phá khỏi vùng này vẫn là khá sáng.