Chia sẻ:

VN-Index sẽ tiếp tục có quán tính tăng điểm để kiểm định vùng kháng cự gần 1.285-1.290 điểm và xa hơn là vùng kháng cự 1.295-1.300 điểm

VN-Index sẽ tiếp tục có quán tính tăng điểm để kiểm định vùng kháng cự gần 1.285-1.290 điểm và xa hơn là vùng kháng cự 1.295-1.300 điểm