Chia sẻ:

VN-Index se tiến vào vùng kháng cự 990-1.000 điểm trong tuần tới. Đây là vùng cản tâm lý mạnh nên thị trường se gặp áp lực rung lắc điều chỉnh mạnh khi tiếp cận.

VN-Index se tiến vào vùng kháng cự 990-1.000 điểm trong tuần tới. Đây là vùng cản tâm lý mạnh nên thị trường se gặp áp lực rung lắc điều chỉnh mạnh khi tiếp cận.