Chia sẻ:

Vn-Index nhiều khả năng sẽ hướng đến thử thách vùng kháng cự tiếp theo nằm tại 969 – 972 điểm (30/12/2019)

Vn-Index nhiều khả năng sẽ hướng đến thử thách vùng kháng cự tiếp theo nằm tại 969 – 972 điểm (30/12/2019)