Chia sẻ:

VN-Index duy trì xu hướng giảm trung dài hạn tuy nhiên đồ thị ngày đã bắt đầu có tín hiệu cải thiện từ vùng đáy ngắn hạn (6/4/2020)

VN-Index duy trì xu hướng giảm trung dài hạn tuy nhiên đồ thị ngày đã bắt đầu có tín hiệu cải thiện từ vùng đáy ngắn hạn (6/4/2020)