Chia sẻ:

'VN-Index đóng cửa phiên 6/3 tại 891,44 điểm, giảm 1,87 điểm. Độ rộng thị trường nghiêng về số mã giảm giá. Trong khi đó, thanh khoản đạt 2.621 tỷ, giảm 10,2% xuống dưới mức bình quân 20 phiên gần nhất (9/3/2020)

‘VN-Index đóng cửa phiên 6/3 tại 891,44 điểm, giảm 1,87 điểm. Độ rộng thị trường nghiêng về số mã giảm giá. Trong khi đó, thanh khoản đạt 2.621 tỷ, giảm 10,2% xuống dưới mức bình quân 20 phiên gần nhất (9/3/2020)