Chia sẻ:

VN-Index (đồ thị tuần) tiếp tục ghi nhận thêm một nến xanh rỗng tăng điểm mạnh và kết thúc tuần vượt 1.190 điểm.

VN-Index (đồ thị tuần) tiếp tục ghi nhận thêm một nến xanh rỗng tăng điểm mạnh và kết thúc tuần vượt 1.190 điểm.