Chia sẻ:

VN-Index đang ở trong trạng thái giảm ngắn hạn khi mà động lực tăng không còn dồi dào sau một giai đoạn đi lên mạnh mẽ

VN-Index đang ở trong trạng thái giảm ngắn hạn khi mà động lực tăng không còn dồi dào sau một giai đoạn đi lên mạnh mẽ