Chia sẻ:

VN – Index có thể lùi về kiểm định vùng hỗ trợ 930 – 936 điểm trong những phiên đầu tuần tới và hồi phục tăng điểm trở lại về cuối tuần. (10/02/2020)

VN – Index có thể lùi về kiểm định vùng hỗ trợ 930 – 936 điểm trong những phiên đầu tuần tới và hồi phục tăng điểm trở lại về cuối tuần. (10/02/2020)