Chia sẻ:

VN-Index chấm dứt chuỗi 11 tuần tăng điểm liên tiếp bằng việc điều chỉnh trở lại trong tuần từ 18-22/1.

VN-Index chấm dứt chuỗi 11 tuần tăng điểm liên tiếp bằng việc điều chỉnh trở lại trong tuần từ 18-22/1.