Chia sẻ:

VietinBank là ngân hàng thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh

Với vai trò là ngân hàng thương mại hàng đầu tại Việt Nam, VietinBank đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước lựa chọn là ngân hàng duy nhất thực hiện vai trò Ngân hàng Thanh toán cho các giao dịch chứng khoán phái sinh.

Thị trường chứng khoán phái sinh lần đầu tiên được xây dựng và triển khai tại Việt Nam với yêu cầu phải xây dựng một hệ thống kết nối giao dịch, bù trừ, thanh toán hoàn toàn mới giữa Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, VietinBank và các công ty chứng khoán. Do điều kiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật của các đơn vị có nhiều khác biệt nên việc tích hợp và đồng nhất hệ thống là thách thức rất lớn đối với VietinBank.

Ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch Hội đồng quản trị VietinBank cho biết: Ngay khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước lựa chọn, ban lãnh đạo VietinBank đã xác định đây là vinh dự và trọng trách lớn của toàn hệ thống. Với tính chất không chỉ là một dự án lớn của VietinBank mà còn là dự án trọng điểm của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước, VietinBank đã ưu tiên dành nguồn đầu tư về nhân sự cũng như hệ thống kỹ thuật tốt nhất để đảm bảo quá trình phối hợp với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội hiệu quả và thành công.

Còn ông Vũ Bằng, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng cho biết, việc lựa chọn VietinBank làm Ngân hàng Thanh toán cho thị trường phái sinh là một lựa chọn đúng đắn. VietinBank thực sự là định chế tài chính lớn, có uy tín, quy mô mạng lưới rộng khắp, tỷ lệ an toàn tài chính, độ tín nhiệm cao, đặc biệt là đội ngũ công nghệ thông tin và nhân sự công nghệ tốt.

Không chỉ làm Ngân hàng Thanh toán cho các giao dịch chứng khoán phái sinh, trong thời gian tới VietinBank và các công ty thành viên của VietinBank là Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBankSc) và Công ty Quản lý Quỹ cũng sẽ tiếp tục tham gia sâu rộng hơn nữa vào thị trường chứng khoán phái sinh với vai trò là các thành viên giao dịch và thành viên bù trừ theo tiến trình phát triển, mở rộng của thị trường.

Được biết, tiếp tục triển khai Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2011-2020, Bộ Tài chính đã chỉ đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xây dựng và triển khai Đề án phát triển thị trường chứng khoán phái sinh tại Việt Nam.

Việc làm này nhằm hướng tới mục tiêu phát triển thị trường chứng khoán ổn định, vững chắc, tăng quy mô và chất lượng hoạt động, đa dạng hóa các sản phẩm, nghiệp vụ của thị trường, hội nhập thị trường tài chính quốc tế, từng bước tiếp cận với các chuẩn mực chung và thông lệ quốc tế…/.

Thúy Hà


Tuyên bố trách nhiệm: Bài viết được lấy nguyên văn từ nguồn tin nêu trên. Mọi thắc mắc về nội dung bài viết xin liên hệ trực tiếp với tác giả. Chúng tôi sẽ sửa, hoặc xóa bài viết nếu nhận được yêu cầu từ phía tác giả hoặc nếu bài gốc được sửa, hoặc xóa, nhưng vẫn bảo đảm nội dung được lấy nguyên văn từ bản gốc