Chia sẻ:

VHC (Trung lập – Giá mục tiêu: 53.100 VNĐ): Tăng trưởng suy giảm từ mức nền cao năm 2022

Chúng tôi dự báo doanh thu và lợi nhuận của VHC năm 2023 lần lượt giảm 17% và 16% so với năm 2022 và giữ mức khuyến nghị TRUNG LẬP đối với VHC do các yếu tố sau: (1) Giá cá tra xuất khẩu giảm 18% trong năm 2023 so với mức nền cao của năm 2022 do nguồn cung không còn thiếu hụt; (2) Sản lượng xuất khẩu giảm 4% so với cùng kỳ do nhu cầu tiêu thụ tại các thị trường xuất khẩu suy giảm do ảnh hưởng bởi lạm phát; (3) Biên lợi nhuận gộp được cải thiện nhẹ thêm 0,3% nhờ tự chủ nguồn thức ăn chăn nuôi cho cá giống khi nhà máy FeedOne hoạt động full công suất trong năm 2023. Về dài hạn, chúng tôi kỳ vọng vào việc đầu tư phát triển mảng chế biến trái cây Vinh Agriculture của TNG sẽ giúp VHC ổn định và đa dạng nguồn thu trong tương lai.

 

Xem chi tiết thông tin cổ phiếu VHC tại đây: Báo cáo phân tích cổ phiếu VHC