Chia sẻ:

VHC – Báo cáo cập nhật ĐHĐCĐ 2024

 

Xem chi tiết Báo cáo tại 240417 VHC Báo cáo cập nhật ĐHCĐ 2024

  • Về kế hoạch kinh doanh năm 2024, Vĩnh Hoàn đặt kế hoạch kinh doanh với 2 kịch bản, kịch bản cao và kịch bản cơ bản. Đối với kịch bản cơ bản, VHC lên kế hoạch doanh thu 10.700 tỷ đồng (+6,6% svck) và LNST của công ty mẹ dự kiến 800 tỷ đồng (-12,9% so với thực hiện trong năm 2023). Bên cạnh đó, đối với kịch bản cao, doanh thu dự kiến 11.500 tỷ đồng (+14,6% svck) và LNST của công ty mẹ dự kiến 1.000 tỷ đồng (+8,8% so với thực hiện trong năm 2023).
  • Về kế hoạch đầu tư trong năm 2024: VHC dự kiến đầu tư tổng cộng 930 tỷ đồng.
  • Về kế hoạch phân phối lợi nhuận: Trong năm 2024, VHC dự kiến duy trì mức cổ tức tương đương năm 2023, cũng ở mức 20% bằng tiền mặt.
  • Về tình hình kinh doanh 2 tháng đầu năm 2024: VHC ghi nhận doanh thu lũy kế 2 tháng đầu năm tăng mạnh, đạt 1.722 tỷ đồng (+42% svck).

 


 

ABS Research còn cung cấp các báo cáo cổ phiếu, khuyến nghị đầu tư, bản tin thị trường định kỳ,…luôn được cập nhật tức thời, hứa hẹn đem lại cho các nhà đầu tư những thông tin đầu tư hiệu quả nhất. Xem thêm bộ tài liệu đầu tư này tại đây.

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH
📞Hotline: 1900 5454 96
– Youtube: https://bit.ly/ytb-abs