Chia sẻ:

VGS: Báo cáo cập nhật kết quả kinh doanh quý IV/2023 và năm 2023

 

Xem chi tiết tại 240320 VGS Earning release 4Q23

 

Mặc dù KQKD Q4/2023 có sự phục hồi nhưng cả năm 2023 sụt giảm svck. Lũy kế cả năm 2023, doanh thu thuần đạt 7.556 tỷ đồng (-10,9% svck), LNST đạt 58 tỷ đồng (-42,0% svck). KQKD năm 2023 có phần kém tích cực chủ yếu do thị trường BĐS ảm đạm, ảnh hưởng tới nhu cầu tiêu thụ thép. ROE chỉ đạt 6,1% so với 11,4% năm 2022.